piątek, 17 czerwca 2011

O miłości do dam

Pewien jestem, że wszelkie dobra w tym życiu dane są od Boga po to, by spełniać twą wolę, o pani, i wolę innych dam. Jest sprawą oczywistą i dla mnie najzupełniej jasną, że mężczyźni, niewiele warci, niezdolni są pić ze źródła dobroci, o ile nie nakłonią ich do tego damy. 
(Andrzej  Le Chapelain, Traktat o miłości [za:] Régine Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Katowice 2009, s. 104.)

Mężczyzna, który dopuścił się takiego zuchwalstwa [tj. zabiegał o względy innej damy – przyp. ja], zasłużył siebie na to, by obie damy pozbawiły go swych uczuć, w przyszłości zaś nie powinien cieszyć się już względami żadnej uczciwej niewiasty, gdyż kieruje się on nieokiełznaną żądzą, ta zaś jest bezwzględnym wrogiem miłości. 
(Andrzej  Le Chapelain, Traktat o miłości [za:] Régine Pernoud, Kobieta w czasach katedr, Katowice 2009, s. 111.)

Ładne, prawda? :)  

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz